Skip to main content
Oefening Veilig werken in besloten ruimten

Veilig werken in besloten ruimten

Werken in besloten ruimten is riskant. Vaak zijn het slecht toegankelijke plekken met dikwijls een vernauwde toegang. Denk bijvoorbeeld aan een installatieruimte, bouwput, kelder, kruipruimte, liftschacht of silo. Daarom heeft de wetgever regels gesteld omtrent veilig werken in besloten ruimten. Vanuit wetgeving is geregeld dat elke werkgever wettelijk aansprakelijk is voor een veilige werkplek. Om die reden is er de opleiding veilig werken in besloten ruimten.
Maak een afspraak
Invalid Input

Uw naam is niet/verkeerd ingevuld.

Uw telefoonnummer is niet/verkeerd ingevuld.

Uw Email is niet/verkeerd ingevuld.

Uw vraag is leeg

Invalid Input

Waarom veilig werken in besloten ruimte?

Besloten ruimtes zijn vaak afgesloten. Hierdoor dreigt er zuurstoftekort. En er zijn nog meer risico’s waardoor veilig werken in besloten ruimten van levensbelang is. Vocht, water en schadelijke stoffen leiden tot onveilige situaties. Dat geldt voor het werken in, evenals het betreden van, de besloten ruimte. De betreding geschiedt vaak via een luik, mangat, ladder of deksel. Omdat er dikwijls sprake is van zo’n vernauwde toegang, is vluchten in een noodsituatie niet eenvoudig. En dus is de cursus veilig werken in besloten ruimten een must.

Hoe veilig werken in besloten ruimten?

In de praktijk blijkt helaas vaak dat de richtlijnen veilig werken in besloten ruimten niet wordt nageleefd. Tijdens het uitvoeren van inspecties, reparaties of onderhoudswerkzaamheden komt dit aan de oppervlakte. De professionals van FAF-Training leggen dit bloot en leren je veilig werken in besloten ruimten. We schetsen de gevaren en risico’s waaraan je kan worden blootgesteld. Ook de preventieve maatregelen, om de werkzaamheden op een veilige manier uit te voeren, komen aan bod.

Alvorens de besloten ruimte betreden wordt, is het bijvoorbeeld essentieel dat voortdurend het zuurstofgehalte gemeten wordt. Ook dient vooraf altijd een wacht te worden aangewezen. Deze mangatwacht houdt toezicht. Bovendien is deze wacht in staat om levensreddende te handelen. Het spreekt voor zich dat naast zuurstof ook explosieve luchtmengsels evenals gevaarlijke stoffen gemeten moeten worden.

Safety first

Veilig werken in besloten ruimten? Dan is FAF-Training het eerste actiepunt. We leveren maatwerk advies en geven trainingen aan opzichters, uitvoerders en management. Dat geldt ook voor het veilig werkbaar maken van de besloten ruimte. Vragen over veilige betreding, redding of evacuatie? Meer informatie over de cursus veilig werken in besloten ruimten? Neem vrijblijvend contact met ons op.