Ontruimingsoefeningen

Het is belangrijk om regelmatig een ontruimingsoefening te houden, hierdoor wordt meteen getoetst of het ontruimingsplan zoals deze is opgesteld. Zodat indien nodig is deze aangepast kan worden. Door regel matig een ontruimingsoefening te houden wordt ook de kennis van de bedrijfshulpverlening en de middelen die ze tot hun beschikking hebben getoetst. Door de enorme ervaring waarover FAF-training beschikt, zijn wij de juiste partner  om u hierbij te ondersteunen en te adviseren.