Beheerder Brandmeldinstallatie

Als uw wordt aangesteld als de beheerder van de brandmeldinstallatie  in uw gebouw moet u mede ervoor zorgen dat deze brandmeldinstallatie in de nominalestaat blijft.(staat van oplevering). De taken van de beheerder staan duidelijk beschreven in de NEN 2654, dat wil zeggen dat u verantwoordelijk ben voor de bedieng, het uitvoeren van de periodieke controle en preventief onderhoud van de brandmeldinstallatie.Daarnaast bent u ook het eerste aanspreekpunt van de brandweer en assisteert u het onderhoudbedrijf tijdens werkzaamheden. Deze opleiding verzorgt FAF-traning graag voor op uw eigen lokatie. Na dat u deze opleiding succesvol hebt afgerond,bent u in staat om deze taken die beschreven staan in de NEN 2654 succesvol uit te voeren.

Schrijf u nu in voor beheerder brandmeldinstallaties

11 + 4 =