Skip to main content
De BHV ploegleider is de leidinggevende spil het BHV-team

BHV ploegleider

Zijn er meerdere bedrijfshulpverleners aangesteld? Dan is het verstandig om een ploegleider BHV aan te stellen. De ploegleider BHV wordt opgeleid om het team bedrijfshulpverleners tijdens een calamiteit adequaat in te zetten. De opleiding BHV-ploegleider richt zich dus op de rol van enkel de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. De cursist wordt voorbereid op het geven van leiding aan een BHV-team tijdens noodsituaties en bij veiligheidsincidenten. Afhankelijk van de grootte van jouw bedrijf heb je één of meerdere BHV’ers in dienst. Wanneer er meerdere BHV’ers gelijktijdig op de werkvloer aanwezig zijn, kun je dus spreken van een BHV-team. Het is een fijn om te weten dat meerdere personen weten hoe ze moeten handelen in gevallen van nood, maar ook bij calamiteiten is het belangrijk dat iemand de leiding neemt en taken verdeelt, knopen doorhakt en verantwoordelijkheid neemt. Tijdens de cursus leert de cursist om met deze situaties om te gaan.

Maak een afspraak
Invalid Input

Uw naam is niet/verkeerd ingevuld.

Uw telefoonnummer is niet/verkeerd ingevuld.

Uw Email is niet/verkeerd ingevuld.

Uw vraag is leeg

Invalid Input

Ploegleider BHV

Tijdens deze tweedaagse opleiding wordt de cursist opgeleid om leiding te geven aan het BHV-team. Daarbij leert de beoogd ploegleider BHV om het bedrijfshulpverlenersteam tijdens een calamiteit doeltreffend in te zetten. Gedurende deze cursus creëren we in ons moderne trainingscentrum speciaal hiervoor verschillende praktijksituaties. De uitvoering van deze praktijksituaties dient als basis voor de uiteindelijke beoordeling.

Er wordt dus geoefend aan de hand van scenario’s. Te denken valt aan een ongeval waarbij het slachtoffer moet worden begeleid naar een arts. Of een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, al dan niet met spoed. Ook een brand en een ontruiming, bijvoorbeeld in het geval van een gaslekkage of andere ramp, worden gesimuleerd.

De cursus BHV-ploegleider wordt afgerond met een theorie-examen. Ook dit theoretisch onderdeel dient met een voldoende te worden afgerond. Nadien ontvang je het diploma BHV-ploegleider van het NIBHV.

Wat de cursist leert

Na het volbrengen van de tweedaagse opleiding tot ploegleider BHV heeft de cursist:

✓ kennis en inzicht in de rol van BHV-ploegleider
✓ algemene kennis van veelvoorkomende basisscenario’s
✓ algemene kennis van de wettelijke basis van de bedrijfshulpverlening

✓ kennis van de BHV-veiligheidsaspecten
✓ inzicht in het samenwerken met de professionele hulpdienst(en)

ook heeft de cursist nadien de navolgende competenties:

✓ herkennen van BHV-voorzieningen en BHV-middelen
✓ het leiding kunnen geven aan een inzet van een BHV-ploeg
✓ het kennen van de alarmerings- en communicatiemiddelen ten behoeve van de   bedrijfshulpverlening

Cursus op locatie? Neem contact met ons op

De cursus BHV-ploegleider liever op locatie volgen? Dat kan! We beschikken namelijk over meerdere mobiele trainingsunits, zodat op iedere gewenste locatie praktijkgericht geoefend kan worden. Liever ons modern uitgeruste trainingscentrum in Rijen bezoeken? Ook dat is mogelijk. Wij verzorgen dan ook de lunch. Neem contact op met FAF-Training om de mogelijkheden te bespreken.