Skip to main content
De risico inventarisatie evaluatie geeft inzicht om risico’s aan te pakken

RI&E - Risico inventarisatie en evaluatie

Als werkgever bescherm je natuurlijk jouw mensen. Niemand wil dat beeldschermwerk de gezondheid van werknemers negatief beïnvloedt. Ook mag lawaai nooit leiden tot een ongezonde situatie of gehoorschade. En dus kijk je kritisch naar jezelf en of de persoonlijke beschermingsmiddelen in orde zijn.

Daarom is wettelijk vastgelegd dat elke werkgever verplicht is om periodiek een ri&e te laten uitvoeren. Deze zogenoemde risico inventarisatie en evaluatie, afgekort ri&e, legt de risico’s binnen het bedrijf, organisatie of instelling bloot. De risico inventarisatie evaluatie geeft dus inzicht om gestructureerd de risico’s aan te pakken. En biedt daarmee wat aan maatregelen en voorzieningen nodig is om deze risico’s weg te nemen. Kansen op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen worden zo tot een minimum beperkt.
Maak een afspraak
Invalid Input

Uw naam is niet/verkeerd ingevuld.

Uw telefoonnummer is niet/verkeerd ingevuld.

Uw Email is niet/verkeerd ingevuld.

Uw vraag is leeg

Invalid Input

Inhoud RI&E

Een risico inventarisatie en evaluatie is dus gericht op de gezondheid, veiligheid en welzijn op de arbeidsvloer. Daarbij is specifieke aandacht voor werknemers die om extra bescherming vragen, zoals: gedeeltelijk arbeidsongeschikten, jeugd en ouderen. Samengevat bestaat een ri&e uit:

➢ Inventarisatie van de aanwezige gevaren (bijvoorbeeld blootstelling aan gevaarlijke stoffen of fysieke overbelasting)
➢ Inventarisatie van de al genomen risicobeperkende maatregelen (bijvoorbeeld gehoorbescherming)
➢ De evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden
➢ welke risico’s de hoogste prioriteit van aanpak hebben
➢ welke maatregelen genomen zullen worden: het Plan van Aanpak

RI&E standaard of bedrijfsspecifiek

Een risico inventarisatie en evaluatie is dus een globale inventarisatie van de gevaren en risico's. Uit een ri&e kan een nadere verplichte bedrijfsspecifieke inventarisatie voortvloeien die voor een veilige bedrijfsvoering noodzakelijk is. Denk daarbij aan geluid, gevaarlijke stoffen, welzijn, machineveiligheid, biologische factoren en trillingen. Voor een risico inventarisatie en evaluatie kan een standaard RI&E uit eigen branche gebruikt worden. Ook is het mogelijk om een RI&E specifiek voor het bedrijf te laten opstellen.

Nadat alle risico’s in kaart zijn gebracht en in de ri&e zijn vastgelegd, volgt het opstellen van een plan van aanpak. Hierin staat de prioriteit van de beschreven risico’s en welke maatregelen er nodig zijn. Ook geeft het aan welke personen voor bepaalde actiepunten verantwoordelijk zijn en wat de benodigde investering is.

Na RI&E? Plan van aanpak!

Het Plan van Aanpak beschrijft welke inzet noodzakelijk is om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Ook dient het aan te geven wie binnen de organisatie hiervoor verantwoordelijk is. Hetzelfde geldt voor het tijdsbestek waarbinnen deze maatregelen uitgevoerd moeten zijn. Aansluitend dien je als werkgever effectief de onderwerpen uit het Plan van Aanpak aan te pakken. Nadien volgt een toetsing door een gecertificeerde Arbodienst of een gecertificeerde Arbodeskundige. In sommige gevallen is geen toetsing nodig. Dit is onder meer afhankelijk van het aantal werknemers.

FAF-Training is RI&E specialist

Hulp nodig bij het uitvoeren of evalueren van een risico inventarisatie en evaluatie? Als veiligheidsexpert zijn wij gids op dit terrein, ook bij de uitvoering van een plan van aanpak. Benieuwd welke eisen er voor jouw organisatie gelden? Neem dan contact met ons op en laat je vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.