RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie)

Het is in de ARBO wet vastgelegd dat elke werkgever periodiek een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) moet laten uitvoeren. Uit deze RI&E blijkt welke risico’s er binnen uw bedrijf, organisatie of instelling bestaan. U kunt hiervoor een standaard RI&E uit uw branche gebruiken of u kunt een RI&E specifiek voor uw bedrijf laten opstellen.

Inventarisatie RI&E en het plan van aanpak

Nadat alle risico’s binnen uw bedrijf in kaart zijn gebracht en in de RI&E zijn vastgelegd, volgt het opstellen van een plan van aanpak. Hierin staat aangegeven welke prioriteit de beschreven risico’s hebben, welke maatregelen er moeten worden genomen, wie waarvoor verantwoordelijk is en wat de benodigde investering is.

Laat een RI&E uitvoeren

Wilt u hulp bij het uitvoeren of evalueren van uw Risico Inventarisatie en Evaluatie en bijbehorend plan van aanpak? Neem dan nu contact op en laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden!

6 + 11 =