Bedrijfsnoodplan

Het is in de ARBO wet vastgelegd dat elk bedrijf of instelling een goed functionerende bedrijfshulpverleningsorganisatie en dito bedrijfsnoodplan moet hebben. Maar hoe u die in de praktijk vorm geeft, dat staat niet heel gedetailleerd beschreven. In elk geval kunt u als werkgever aansprakelijk worden gesteld, als u bij een ongeval of calamiteit in gebreke blijft. Bijvoorbeeld als er iets mis gaat bij een ontruiming. Om dat te voorkomen is het dus van cruciaal belang om goed voorbereid te zijn.

Goed voorbereid bij een ontruiming

Allereerst is het van belang om een gedegen bedrijfsnoodplan op te (laten) stellen, met daarin opgenomen het ontruimingsplan en de bijbehorende ontruimingsplattegrond. Deze dient u uiteraard zorgvuldig te bestuderen, plenair te bespreken en te actualiseren. Vervolgens is het van belang dat u een ontruiming oefent met inzet van de juiste ontruimingstechnieken.

Daarom kiest u voor FAF-Training

Wij zijn dé specialist op het gebied van opleidingen, trainingen, nascholing, ontruimingsoefeningen en bedrijfshulpverlening. Door professioneel theoretisch onderwijs en door realistische praktijksituaties te simuleren, dragen wij onze deskundigheid over aan de aspirant en gevorderde bedrijfshulpverleners binnen uw bedrijf. Ook bij u op locatie!

Bedrijfsnoodplan nodig?

12 + 15 =