Skip to main content
Elke organisatie dient dus een systematisch draaiboek (bedrijfsnoodplan) voor calamiteiten op te stellen

Bedrijfsnoodplan

In de Arbowet is vastgelegd dat elk bedrijf of instelling een goed functionerende bedrijfshulpverleningsorganisatie dient te hebben. Onder deze wettelijke verplichting wordt mede verstaan de aanwezigheid van een bedrijfsnoodplan. Elke organisatie dient dus een systematisch draaiboek voor calamiteiten op te stellen. Het is immers bewezen dat een zorgvuldig voorbereide hulpverlening de nadelige gevolgen voor mensen beperkt. Kortom, dankzij een bedrijfsnoodplan is de veiligheid van zowel de locatie als de omgeving verzekerd.
Maak een afspraak
Invalid Input

Uw naam is niet/verkeerd ingevuld.

Uw telefoonnummer is niet/verkeerd ingevuld.

Uw Email is niet/verkeerd ingevuld.

Uw vraag is leeg

Invalid Input

Bedrijfsnoodplan wettelijk verplicht

Een bedrijfsnoodplan is dus verplicht. De wetgever is onduidelijk over hoe je dit bedrijfsnoodplan in de praktijk vormgeeft. Wat wel telt, is dat je als werkgever aansprakelijk kan worden gesteld bij grove schuld of nalatigheid.

Als werkgever riskeer je dus grote risico’s zodra een bedrijfsnoodplan ontbreekt. Datzelfde geldt als het bedrijfsnoodplan niet geactualiseerd is. Een bedrijfsnoodplan dient daarom up-to-date te zijn. Bovendien dien je regelmatig te oefenen om er succesvol naar te kunnen handelen. Als werkgever wil je niet dat er iets misgaat bij een ontruiming. Het is dus cruciaal om optimaal voorbereid te zijn.

Voor de planuitvoering is een back-up-team van zorgvuldig opgeleide en voorbereide bedrijfshulpverleners vereist. De aard van het werk en de risico’s bepalen hoeveel bedrijfshulpverleners er nodig zijn. Ook de grootte en de ligging van het bedrijf tellen mee. Voornoemde factoren zijn tegelijkertijd van invloed op de specifieke vaardigheden die de bedrijfshulpverleners dienen te beheersen.

Hulp bij een bedrijfsnoodplan

Het is dus van cruciaal belang om een gedegen bedrijfsnoodplan op te stellen. Onze veiligheidsexperts zijn specialist op dit terrein. Daarbij zij we zijn sterk in tal van branches. Bovendien zijn we expert op het terrein van Arbowet en -regelgeving. Veel gerenommeerde bedrijven omarmen onze expertise. Zij hebben de bescherming van hun mensen goed geregeld. Bij het opstellen van bedrijfsnoodplannen werken wij intensief samen met gerenommeerde veiligheids- en adviesbureaus. Ons advies? Speel op safe en kies voor kwaliteit.

Bedrijfsnoodplan nodig?

Als organisatie ben je voortvarend en ambitieus. Ook wij staan er om bekend ambitieus te zijn. Onze experts beschermen en bewaken. Dat doen ze met de juiste focus en uiterste precisie. Zo zorgen we professioneel voor kwaliteit van veiligheid. Benieuwd waar binnen jouw organisatie de obstakels en gevaren liggen? Weet je hoeveel tijd brandweer en andere hulpverleners nodig hebben om jouw organisatie te bereiken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.