Skip to main content
FAF Training zorgt voor advies, keuring en een risico inventarisatie

Advies, keuring & risico inventarisatie

Voorkom dat je als werkgever bij een calamiteit of ongeval aansprakelijk wordt gesteld. Laat daarom tijdig een inspectie en risico inventarisatie uitvoeren. Datzelfde geldt voor de opstelling van een bedrijfsnood- en een ontruimingsplan. Als Incompany veiligheidsspecialist doen wij alles voor een veilige en gezonde arbeidsomgeving. Elke risico inventarisatie geschiedt door onze vakkundige mensen. Gelukkig zijn veel bedrijven zich tegenwoordig bewust van hun maatschappelijke plicht. Zo waken we samen voor veiligheid, gezondheid en welzijn. Een veilige arbeidsomgeving maak je namelijk samen, verantwoord en vertrouwd.
Maak een afspraak
Invalid Input

Uw naam is niet/verkeerd ingevuld.

Uw telefoonnummer is niet/verkeerd ingevuld.

Uw Email is niet/verkeerd ingevuld.

Uw vraag is leeg

Invalid Input

Risico inventarisatie wettelijk verplicht

Volgens de wet dient elk bedrijf periodiek een risico inventarisatie en evaluatie uit te laten voeren. Met onze veiligheidsexperts zijn wij specialist op dit terrein. We zijn thuis in tal van branches. Daarbij werken wij intensief samen met gerenommeerde veiligheids- en adviesbureaus. Met een risico inventarisatie brengen we helder en overzichtelijk alle mogelijke risico’s van je bedrijf in kaart. Na deze risico inventarisatie ontwikkelen we samen een plan van aanpak.

Met een risico inventarisatie speel je op safe

We zijn sterk in brand- en ongevallenpreventie. Daarbij zijn we expert in bedrijfsveiligheid en bedrijfshulpverlening. Veel bedrijven, organisaties en instellingen omarmen daarom onze expertise. Zij beschermen hun mensen. Het is bewezen dat een veilige werkomgeving bijdraagt aan een zekerder gevoel. Arbeidsveiligheid is namelijk hét fundament om succesvol te kunnen werken. Daar zetten wij ons maximaal voor in.

Advies na risico inventarisatie

Vast onderdeel voor organisaties is de wettelijke plicht tot het hebben van een bedrijfsnoodplan inclusief ontruimingsplan. Ook bij de ontwikkeling van deze plannen zijn we ambitieus. Onze mensen beschermen en bewaken. We zorgen dus professioneel voor kwaliteit van veiligheid. Met een veiligheidsanalyse brengen we alle risico’s in kaart. Onze veiligheidsexperts laten zien waar de obstakels en gevaren liggen. Kortom, een risico inventarisatie wijst je de weg. We maken je dus wegwijs. Letterlijk, met een vluchtplan, vluchtroutes en eventuele andere te nemen maatregelen.