Risico Inventarisatie en Evaluatie

Home Risico Inventarisatie en Evaluatie

In de Arbowet is aangegeven dat elke werkgever periodiek een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit moet (laten) voeren.

Vaak kan hiervoor een branche RI&E worden gebruikt. Ook kan een RI&E voor uw bedrijf worden opgesteld. Uit de RI&E blijkt welke risico’s er bestaan binnen uw bedrijf, instelling of organisatie.

Na de inventarisatie volgt het Plan van Aanpak. Hierin is duidelijk aangegeven:

 • welke prioriteit hebben de risico’s
 • welke maatregelen zijn er om acties in te zetten op de risico’s
 • wie is de verantwoordelijke medewerker (of eigenaar)
 • welk budget is nodig om het risico aan te pakken
 • welke tijdsplanning wordt aangehouden bij het aanpakken van de risico’s

Jaarlijks wordt het Plan van Aanpak geëvalueerd.

Wilt u een RI&E laten uitvoeren of evalueren dan kunt u vrijblijvend contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Veiligheidsbeleid

Naast het opstellen van een gedegen Arbobeleid stellen veel organisaties waaronder met name scholen een Veiligheidsbeleid vast.

Aan de hand van prestatie-indicatoren kunnen alle aspecten die bij veiligheid komen kijken in een Veiligheidsplan systematisch worden gevolgd. Meestal betreft dit:

 • Coördinatie veiligheid
 • Arbostructuur
 • Bedrijfshulpverlening
 • Externe partijen
 • Preventieve maatregelen
 • Risico Inventarisatie en Evaluatie
 • Huis- en gedragsregels
 • Ongewenste omgangsvormen
 • Voorlichting
 • Incidenten en Calamiteiten
 • Omgang met de media

Wilt u een Veiligheidsbeleid met bijbehorend Veiligheidsplan laten opstellen neem dan vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Een cursus bijwonen? Kijk in onze cursusagenda!