Over ons

Home Over ons
FAF-Training is een NIBHV-gecertificeerd opleidingsinstituut voor bedrijfshulpverlening (BHV) gevestigd aan de Peelbaan 9 in Rijen.

Annemieke Verboom en Toine van den Braak, de oprichters van FAF-Training, verzorgen de cursussen BHV en de ontruimingsoefeningen. Daarin worden zij ondersteund door gekwalificeerde instructeurs op het gebied van EHBO en brandbestrijding.

Een administratieve kracht en een planner zorgen er voor dat
op kantoor alles op rolletjes verloopt. Alle door FAF-Training
verzorgde opleidingen voldoen aan de eisen die door het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden gesteld op grond van de Arbowet en voldoen aan de milieueisen met betrekking tot de verwerking van afval- en blusstoffen.

Trainingsvrachtwagens van FAF-Training

Om de cursisten zo veelzijdig mogelijk te laten oefenen zijn wij in het bezit van meerdere trainingsvrachtwagens waar in alle problemen waar de BHV mee te maken kan krijgen, geoefend worden.
Voorbeelden hiervan zijn rookoefeningen, oefeningen met brandmeldinstallaties en natuurlijk blustrainingen.

De vrachtwagen is ingericht met verschillende kamers en kasten.
Het is mogelijk om deze vrachtwagen op élke plaats in te zetten door zijn eigen waterreservoir en zijn (optionele) eigen stroomvoorziening.

FAF_09
FAF_34

De missie van FAF-Training is om op een verantwoorde, correcte, maar ook plezierige manier cursussen en
trainingen te geven met een juiste verhouding theorie – praktijk. Daarbij voldoen de cursussen en trainingen
aan de wettelijke voorschriften op het gebied van de arbeidsomstandigheden zodat de veiligheid
van werknemers op de werkplek wordt gegarandeerd.

Deze manier van opleiden draagt er toe bij dat het aantal ongevallen zoveel mogelijk wordt beperkt.
Mocht zich een incident voordoen, dan kan er adequaat worden gehandeld.

FAF_10

Een cursus bijwonen? Kijk in onze cursusagenda!