EHBO cursus

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO)

In Nederland gebeuren veel ongelukken, in en om het huis maar ook op het werk. Ongelukken waarbij medische hulp nodig is. Na het behalen van het EHBO-diploma kan men de eerste medische zorg verlenen.

Door FAF-Training wordt de EHBO-basiscursus door een arts en kaderinstructeur verzorgd volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis.
Het examen wordt onder toezicht van het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam en omvat een theoretisch en praktisch gedeelte. Het diploma Eerste Hulp is twee jaar geldig en wordt telkens voor twee jaar verlengd, na de benodigde herhalingslessen gevolgd te hebben.

Met de EHBO basiscursus van FAF-Training komen de onderstaande onderdelen aan bod:

Zorgen voor veiligheid De toestand van het slachtoffer beoordelen Hulpdiensten alarmeren Eerste hulp verlenen bij:

  • bewusteloosheid
  • een verslikking
  • een bloeding
  • een huidwond
  • brandwonden
  • letsels aan botten, spieren en gewrichten
  • hoofd- en wervelletsels
  • pijn op de borstkas
  • een beroerte

Reanimatievaardigheden inclusief het gebruik van de Automatische Externe Defibrillator.

Lotus slachtoffers

Tijdens de EHBO-basiscursus en herhalingslessen van FAF-Training worden lotusslachtoffers ingezet.
Hiermee wordt de situatie nagebootst zoals die in het echt kan voorkomen.
De cursist leert hierdoor niet alleen wat te doen, maar leert vooral ook het juist herkennen van bepaalde verwondingen.

FAF_28

Kind EHBO

Kind EHBO is een aparte module van het OranjeKkruis die je op twee manieren kunt halen.
Als extra module op je EHBO diploma of als certificaat Kind EHBO.
De opleiding is gericht op EHBO aan kinderen in de verschillende leeftijden van baby tot puber.
Met extra aandacht voor de vitale functies.
Ook de speciale verwondingen die bij kinderen veel voorkomen komen uitgebreid aan bod.
Onze instructeurs zijn ook speciaal opgeleid als instructeur eerste hulp aan kinderen.
Deze opleiding is een vereiste voor gastouders.

De opleiding duurt minimaal 8 uur en moet daarna jaarlijks minimaal 4 uur herhaald worden.
De opleiding wordt afgesloten met een toets.

ehbo3

Een cursus bijwonen? Kijk in onze cursusagenda!