Beheerder brandmeldinstallatie

Home Cursus & training Beheerder brandmeldinstallatie

Een beheerder brandmeldinstallatie is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeldinstallatie, zoals staat omschreven in de NEN 2654.
Daarnaast fungeert hij als eerste aanspreekpunt voor de brandweer, bijvoorbeeld in situaties waar twijfel bestaat over de echtheid van een brandmelding en de noodzaak voor de brandweer om uit te rukken.
Bedrijven die verplicht zijn een brandmeldinstallatie in het gebouw aan te leggen, dienen ook te zorgen dat er een beheerder brandmeldinstallatie is, die aantoonbaar is opgeleid.

De opleiding

In de cursus wordt ingegaan op het beheer van de brandmeldinstallatie, periodieke controles en onderhoudswerkzaamheden.

Opleidingsduur

De cursus duurt anderhalve dag (niet aaneengesloten). In de periode tussen de lesdagen dient de cursist een aantal opdrachten uit te werken.

FAF_12

Een cursus bijwonen? Kijk in onze cursusagenda!