Bedrijfshulpverlening

Home Cursus & training Bedrijfshulpverlening

De werkgever is verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers. Dit geldt voor zowel veiligheid, gezondheid als welzijn.

Door de Arbowet is bepaald dat elk bedrijf of instelling een goed functionerende bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) moet hebben. De wet zegt er niet in detail bij hoe u dat in de praktijk vorm moet geven. Maar wel staat vast dat u, als u in gebreke blijft, persoonlijk (werkgever) aansprakelijk kunt worden gesteld. Doet zich een ongeval of calamiteit voor en uw BHV-organisatie is onvoldoende, dan kunt u te maken krijgen met aanzienlijke financiële claims.

Op grond van de Arbowet dient een werkgever één of meerdere werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverleners. In het geval van gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers dient de bedrijfshulpverlener maatregelen te nemen om de schade zo veel mogelijk te beperken.
De werkgever is en blijft altijd verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening en de veiligheid in het bedrijf.
Vanuit dit oogpunt is het zeer belangrijk dat de bedrijfshulpverleners goed getraind zijn.

FAF-Training is gespecialiseerd in het verzorgen van allround opleidingen, trainingen, nascholing en (ontruimingen) oefeningen op het gebied van bedrijfshulpverlening.

FAF_14

FAF-Training beoogt door middel van theoretisch en praktisch onderricht een optimale deskundigheid over te dragen aan de aspirant en/of gevorderde bedrijfshulpverlener.

FAF_07

De taken van de bedrijfshulpverlener zijn:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • Het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen.
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.
  • Het alarmeren van en samenwerken met de hulpverleningsorganisaties.

FAF-Training biedt de cursus Bedrijfshulpverlening aan volgens de regels van de overkoepelende organisaties. Examens worden gecontroleerd door deze organisaties en er wordt alleen gewerkt met examinators die door deze organisaties goedgekeurd zijn.
FAF-Training is een door de NIBHV erkend opleidingsinstituut in de bedrijfshulpverlening. Bovendien komt FAF-Training regelmatig op de markt met de nieuwste snufjes op het gebied van lesmateriaal.

Een cursus bijwonen? Kijk in onze cursusagenda!